สอดคล้องกับการตายของเซลล์ประสาท

อีกอย่างหนึ่งคือการรวมตัวของโปรตีน tau เมื่อเวลาผ่านไปจะก่อตัวเป็นตัวสะสมที่เพิ่มมากขึ้นในสมองซึ่งสอดคล้องกับการตายของเซลล์ประสาท การทำงานด้านความรู้ความเข้าใจของบุคคลที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสมองส่วนใหม่ได้รับผลกระทบ การแพร่กระจายของโรคดังต่อไปนี้วิธีการที่ส่วนของสมองมีการเชื่อมต่อทางกายวิภาค

ดูเหมือนว่าสมควรที่จะสมมติว่าโรคนี้แพร่กระจายผ่านการเชื่อมต่อในสมองและมีการเก็งกำไรเกี่ยวกับการแพร่กระจายนี้เกิดขึ้นที่ ระดับเซลล์ “Martin Hallbeck รองศาสตราจารย์สาขาเวชศาสตร์คลินิกและการทดลองที่Linköping University และที่ปรึกษาอาวุโสด้านพยาธิวิทยา