วัดอินทาราม

วัดสำคัญอีกวัดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดนี้ให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ และประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ความน่าสนใจของวัดนี้ไม่เพียงอยู่ที่หลวงพ่อโต พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีที่ประดิษฐานคู่วัดนี้มายาวนานเท่านั้น ทุกคนต้องหาโอกาสได้เยี่ยมชมพระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง

หลังคาเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาลดชั้น ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ปั้นลมมีเครื่องถ้วยจีนติดประดับเป็นแถว ด้านนอกมีกำแพงแก้วเตี้ยๆ ล้อมรอบ ปัจจุบันเหลือเฉพาะด้านหน้ามีซุ้มประตูกำแพงแก้วทรงโค้งยอดแหลมอยู่ 1 ซุ้ม นอกจากนี้ตลอดทั้งปีทางวัดยังมี การจัดงานต่างๆ ให้ประชาชนได้เข้าร่วม อาทิเช่น พิธีลอดใต้โบสถ์สะเดาะเคราะห์ การทำบุญวันเกิด การเสี่ยงเซียมซี และที่บริเวณท่าน้ำของวัดยังมีการจัดตลาดน้ำเล็กๆ รวมทั้งอุทยานปลาตะเพียนให้นักท่องเที่ยวได้สนุกกับกิจกรรม ให้อาหารปลาในวันพักผ่อน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand