ขนส่งฯ เผย 1 ม.ค. ตรวจเข้มรถโดยสารสั่งเปลี่ยน 1 คันทันที

กรมการขนส่งทางบก ระบุผลตรวจรถโดยสารและคนขับที่สถานีขนส่งทั่วประเทศ 1 ม.ค.61 20,847 คัน สั่งเปลี่ยนรถทันที 1 คัน เปรียบเทียบปรับคนขับ 5 ราย ส่วนผลตรวจรถเช่าเหมาระหว่างทาง พบเข็มขัดนิรภัยชำรุด นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น

ดำเนินการเข้มข้นทุกมาตรการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  ตรวจความพร้อมสแกนรถโดยสารทุกคัน ทุกสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 212 แห่งทั่วประเทศ  เฉพาะวันที่ 1 ม.ค. 61 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ 20,847 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) 10,606 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) 10,241 คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถรวม 42 คัน สั่งให้เปลี่ยนรถทันที 1 คัน ที่เหลือเป็นความบกพร่องเล็กน้อย สามารถแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนคันใหม่ สำหรับพนักงานขับรถไม่พบความผิดที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการให้บริการ มีเพียง 5 รายเท่านั้นที่แต่งกายไม่ถูกต้อง เปรียบเทียบปรับและตักเตือนแล้วทุกราย.
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews